pozadí

O společnosti

RETAL Czech a.s. je výrobcem PET preforem (předlisků), které se používají pro výrobu PET lahví. Společnost je součástí skupiny RETAL Industries, nadnárodní obalářské společnosti, která patří mezi tři přední evropské výrobce PET preforem. Své výrobní linky má rozmístěny v devíti evropských zemích – kromě České republiky se jedná o Rusko, Litvu, Ukrajinu, Francii, Itálii, Španělsko, Německo a Bulharsko. Disponuje výrobní kapacitou více než 100 výrobních linek, které vylisují téměř 20 miliard preforem ročně. Kromě výroby preforem se společnost RETAL Industries věnuje též výrobě PET pryskyřice a výrobě BOPET a APET folií.

Našimi zákazníky jsou převážně výrobci nealkoholických nápojů, minerálních vod, piva, mléka a kosmetiky. Zatímco v minulosti jsme
z našeho závodu v Mělníku dodávali výrobky převážně na český a slovenský trh, v současné době je podíl exportu do zahraničí
na celkovém obchodu téměř 60% a předpokládáme, že toto číslo v budoucnu ještě dále poroste.

Cílem firmy není jen pouhá výroba preforem. Skrze kvalitu našich produktů, nabízený servis a v neposlední míře i stabilitu a tedy
i spolehlivost naší společnosti chceme komplexně a v co největší míře uspokojovat potřeby našich zákazníků. Na kvalitu dbáme již od nákupu vstupní suroviny polyethylentereftalátu, kterou odebíráme od předních evropských dodavatelů. Stejně tak si zakládáme
na tom, že výroba, kterou se naše společnost zabývá, je ekologická, tedy bez vedlejších toxických a jinak škodlivých odpadů. Námi vyrobené nápojové lahve jsou samozřejmě recyklovatelné.

RETAL Czech a.s. je společnost certifikovaná a preformy vyrábí v souladu s požadavky norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2005
a BRC/IOP.